โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : ประกาศ ประกาศจังหวัดอุดรธานี 

ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้ประกาศจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ, ตำแหน่งโภชนาการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ผู้ประกาศ : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 16 สิงหาคม 2560 เวลา : 11:08:09 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1020 ครั้ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง