โรงพยาบาลไชยวาน | Chaiwan Hospital : ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๐ 

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๖๐ "สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ ๑๐๐ปั ไทยแลนด์ ๔.๐"

และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาและดูแลสุขภาพวัยรุ่นในชุมชน ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : คุณนักวิชาการคอม โรงพยาบาลไชยวาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 09 สิงหาคม 2560 เวลา : 10:08:23 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 2302 ครั้ง